FUNGUJEME, stále se staráme o naše pacienty.

Ceník

UroVize má smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
  • Revírní bratrská pokladna (213)

Pacienti, kteří nejsou pojištěni u některé z těchto zdravotních pojišťoven, hradí péči dle platného ceníku.

 

Ceník pro pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven, nepojištěné pacienty a pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění:

Komplexní urologické vyšetření 1.000 Kč
Komplexní urologické vyšetření včetně sonografie 2.000 Kč
Komplexní urologické preventivní vyšetření na vlastní žádost bez zdravotní indikace (komplexní vyšetření, ultrazvukové vyšetření, uroflowmetrie, vyšetření postmikčního rezidua + základní laboratorní vyšetření včetně prostatického specifického antigenu – PSA) 2.600 Kč
Kontrolní urologické vyšetření 500 Kč
Konzultace vyžádaná pacientem á 10 min. 400 Kč
Ultrazvukové vyšetření (UZ) orgánů malé pánve a ledvin 400 Kč
Ultrazvukové vyšetření (UZ) varlat a penisu 400 Kč
Transrektální UZ vyšetření prostaty (TRUS) 500 Kč
Cystoskopické vyšetření (rigidní cystoskop) 800 Kč
Cystoskopické vyšetření flexibilním nástrojem 1.500 Kč
Uroflowmetrie (UFM) 200 Kč
Urodynamické vyšetření (pro pojištěnce OZP 207 cena 1.000 Kč) 2.500 Kč
Biopsie prostaty (bez histologického rozboru vzorků) 1.800 Kč
ENT inhalační anestézie – Inhalační analgézie pro zamezení nepříjemných pocitů při vyšetřeních (např. u cystoskopie nebo biopsie) od 600 Kč
PCA3 test – Genetické vyšetření prováděné z moče za účelem stanovení rizika možného karcinomu prostaty 8.000 Kč
Laboratorní vyšetření – dle rozsahu na vyžádání
Laboratorní vyšetření provedená na vlastní žádost pacienta – např. Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma, Mycoplasma H. (není hrazeno zdravotní pojišťovnou) – cena za 1 stěr 1.500 Kč
Administrativní úkon (zpráva pro pojišťovnu, posudek apod.) 300 Kč
Výpis z dokumentace 500 Kč
Kopie dokumentace – barevná strana 5 Kč
Kopie dokumentace – ČB strana 2 Kč
Vratná kauce k přístrojovému vyšetření (cystoskopie, urodynamika, TRUS aj.). Kauce je splatná při objednání k vyšetření. V případě, že se pacient nedostaví k objednanému vyšetření ve stanovený termín a toto vyšetření nezruší minimálně 24 hodin předem (pracovní dny), kauce propadá. 500 Kč
Vyžádané vyšetření 750 Kč

 

Ceník je platný od 1.8.2017.